Kontakt

TKÁŇOVÉ SOLI Mgr. Daniela Rovenská
+420 737 685 856
MVDr. Yvona Hofírková
+420 603 449 921
daniela.rovenska@seznam.cz
mvdr.hofirkova@volny.cz